Differenciálgeometria 1 tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AM26;
Követelmény: 2/1/0/F/4;
Félév: 2022/23/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Szabó Szilárd (T0 kurzus)
Gyakorlatvezetők: Eper Miklós (T1 kurzus)

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: 2 darab 90 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: ápr. 19. Témája: görbeelmélet.

2. zh. Ideje: május 31. Témája: hiperfelületek.

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindkét zh elérje a 15 pontot (30%).

Pótlási és javítási lehetőségek: Mindkét zh anyagából külön-külön a pótlási héten lehet megkísérelni a javítást ill. pótlást. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredményének helyébe.

A félévközi jegy kialakítása a zh-k pontszámának összege alapján történik:

40 pont alatt  elégtelen (1),
40 ponttól  elégséges (2),
55 ponttól  közepes (3),
70 ponttól  (4),
85 ponttól  jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott tankönyv:
Manfredo P. Do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces

Csikós Balázs: Differential Geometry (TÁMOP-jegyzet)

Szőkefalvi-Nagy Gyula, Gehér László, Nagy Péter: Differenciálgeometria (Műszaki könyvkiadó)
Szolcsányi Endre: Differenciálgeometria és vektoranalízis, ELTE TTK jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 1990
Strohmajer János: Differenciálgeometriai példatár, ELTE TTK jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 1988