Geometria 2 tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AM25;
Követelmény: 4/0/0/V/6;
Félév: 2022/23/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. G. Horváth Ákos (T0 kurzus).

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

Félévközi számonkérések: kiadott házifeladatok.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítésén túl  a kiadott házi feladatok legalább felének helyes megoldása.

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

Konzultációk: az előadó fogadóóráin