Matematika A2a - Vektorfüggvények ütemterv

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: M0
Félév: 2022/2023/2

Ütemterv hetenként:

 1. Improprius integrálok.
 2. Sík- és térvektorok, analitikus geometria.
 3. Az n-dimenziós valós tér vektorai, lineáris összefüggőség, függetlenség, altér fogalma. Mátrixok
 4. Lineáris egyenletrendszerek megoldása mátrixokkal. Mátrix rangja.
 5. Mátrix determinánsa. Determináns alkalmazásai: mátrixok invertálása, Cramer-szabály. Komplex számok, algebra alaptétele.
 6. 1. zh
 7. tavaszi szünet
 8. Lineáris transzformációk. Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai. Mátrixok diagonalizálása.
 9. Többváltozós függvények definíciója, folytonossága és határértéke. Parciális deriváltak, érintősík. Iránymenti deriváltak, totális deriválhatóság, láncszabály.
 10. Lokális szélsőértékek vizsgálata.
 11. 2. zh
 12. Feltételes szélsőértékek vizsgálata.
 13. Numerikus sorok fogalma, konvergenciája. Konvergenciakritériumok.
 14. pótzh

Ajánlott irodalom: