Matematika A2a - Vektorfüggvények tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: nemzetközi gazdálkodás és pénzügy és számvitel BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: P0, PV
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2022/2023/2
Nyelv: magyar
Előadó: Balla-Seethalerné Béla Szilvia
Gyakorlatvezetők: Balla-Seethalerné Béla Szilvia, Csima Géza, G. Horváth Ákos, Horváth Márton

Jelenléti követelmények:

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések:

  • 1. zh 6. hét hétfő, az előadás időpontjában és helyén (45 perc, 20 pont)
  • 2. zh 12. hét hétfő, az előadás időpontjában és helyén (45 perc, 20 pont)
  • pótzárthelyi 13. hét hétfő
  • pótpótzárthelyi (=aláíráspótló vizsga) 15. (pót)hét

Az 1. és a 2. zárthelyi mindegyike 45 perces, mindkét dolgozat egyenként maximum 20 pontos. Az itt elért pontok összegét a vizsgajegybe beleszámítjuk. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont legyen (azaz 30%-a a maximálisan szerezhető 40 pontnak).

Az előadások várható tematikáját (tananyagot) a várható heti lebontásban az ütemtervben  találják meg.

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 13. héten pótzárthelyit írhat. Ha a hallgató megírja a pótzárthelyit, akkor annak eredménye lép érvénybe.

Ha a 13. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzhárthelyin már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpótzárhtelyi megírására különeljárási díj megfizetése mellett (ehhez a Neptunban a Díjköteles pótlást kell felvenni). A számonkérésen csak egy zárthelyi pótlására van lehetőség!

Bónuszpontok:

A gyakorlatokon történő aktív részvétellel (táblánál vagy külön feladatlapon történő feladatmegoldással) a félév során további 6 plusz bónuszpont szerezhető (nem kötelező), ezzel is növelhető a vizsgára vitt pontszám, de a bónuszpontok az aláírás megszerzéséhez szükséges 12 pontba nem számítanak bele!

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgy rendes (P0,P1… stb.) kurzusait (azaz nem a “Pvizsga” jelű vizsgakurzust), akkor újraírhatja az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat. A vizsgakurzus felvétele esetében a félévközi munkát az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak fogjuk tekinteni. Az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe! Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet.

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:

0–39 pont: elégtelen (1)

40–54 pont: elégséges (2)

55–69 pont: közepes (3)

70–84 pont: jó (4)

85–116 pont: jeles (5)

Legalább közepes vizsga eredmény esetén – amennyiben javítani szeretne – a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak. Valamint a vizsgaalkalmak előtt is lesz konzultációs alkalom.

Ajánlott irodalom:

Budapest, 2023. február 20.                           

Balla-S.né Béla Szilvia (a tárgy előadója)