Matematika A2a - Vektorfüggvények ütemterv

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: nemzetközi gazdálkodás és pénzügy és számvitel BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: P0, PV, P1-P5
Félév: 2022/2023/2

Gyakorlati kurzusok:

  P1   P08:15-10:00(E501)   Csima Géza
  P2 P:10:15-12:00(E502)   Csima Géza
  P3 CS:10:15-12:00(E501)   Horváth Ákos
  P4 CS:08:15-10:00(E501)   Balla-S.né Béla Szilvia  
  P5 CS:08:15-10:00(E502)   Horváth Márton

Segédletek: 

Ütemterv:

Matemaika A2 Ütemterv

hét 

 dátum 

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1

02.27. H

Improprius integrálok 1. 

Diák

Improprius integrálok. 

 1. gyakorlat 

 1. megoldások

02.28. K

Improprius integrálok 2. 

Diák

2

03.06. H

A komplex számok. Műveletek algebrai-, illetve trigonometrikus alakban. 

Diák

Komplex számok.

  2. gyakorlat

  2. megoldások

03.07. K

Komplex gyökvonás. Az algebra alaptétele. 

Diák

3

03.13. H

Vektorok. A vektorműveletek és tulajdonságaik. 

Diák

Vektorok és térgeometria. 

  3. gyakorlat

  3. megoldások

03.14. K

Analitikus térgeometria.

Diák

4

03.20. H

Az n-dimenziós valós tér vektorai, lineáris összefüggőség, függetlenség, bázis, altér, dimenzió  fogalma. Vektorrendszer rangja. 

Diák

Lineáris összefüggőség, bázis, altér, dimenzió. Mátrixok műveletei.

  4. gyakorlat

  4. megoldások

03.21. K

Mátrixok. Mátrixműveletek (transzponálás, összeg, számszoros, szorzat) értelmezése, műveleti tulajdonságok.

Diák

5

03.27. H

Négyzetes mátrix determinánsa, inverze. Inverz meghatározása. Mátrixegyenletek. 

Diák

Determináns. Inverz. Mátrixegyenletek.

  5. gyakorlat

  5. megoldások

03.28. K

Az 1. zh-ra való készülés. Minta zh: (A), (B); Megoldások: (A), (B)

6

04.03. H

1.zárthelyi - 10:15 (A-K) és 11:15 (L-ZS) QAF15

Szünet (tavaszi)

04.04. K

Lineáris egyenletrendszerek. Gauss-módszer, Gauss-Jordan módszer. Megoldhatóság. A megoldáshalmaz szerkezete. 

Diák

7

04.10. H

Szünet (tavaszi)

 

Lineáris egyenletrendszerek:

Gauss-Jordan módszer, Gauss-módszer, Cramer-szabály.

 6. gyakorlat

 6. megoldások

04.11. K

Szünet (tavaszi)

8

04.17. H

Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai.  Mátrixok diagonalizálása. 

Diák

Paraméteres lineáris egyenletrendszerek.

Sajátértékek, sajátvektorok. Diagonalizálás.

7.gyakorlat

7. megoldások

04.18. K

Többváltozós függvények definíciója, folytonossága és határértéke.

 Diák

9

04.24. H

Parciális deriváltak, gradiens, érintősík. Iránymenti deriváltak.

Diák

Többváltozós függvények deriválása.

   8. gyakorlat

  8. megoldások

04.25. K

Totális deriválhatóság. Vektor-vektor függvények Jacobi-mátrixa. Láncszabály.

Diák

10

05.01. H

Szünet(Munka ünnepe)

 

Lokális szélsőértékek.

   9. gyakorlat

   9. megoldások

  

 

  

05.02. K

Kétváltozós függvények lokális szélsőértékei. Hesse-féle determináns. Lagrange-szorzók.

Diák

05.05. P

Valós számsorozatok (ismétlés). Numerikus sorok fogalma. Nevezetes sorok. 

Diák

Filmajánló: Az ember, aki ismerte a végtelent (2015)

11

05.08. H

Numerikus sorok konvergenciája. Konvergenciakritériumok. Leibniz-típusú sorok konvergenciája. 

Diák

05.09. K

Függvénysorozatok. Függvénysorok.

Diák

12

05.15. H

A 2. zh-ra való készülés.  Minta zh: (A)(B); Megoldások: (A), (B)

Sorozatok, numerikus sorok.

   10. gyakorlat

   10. megoldások

05.16. K

2. zárthelyi - 12:15 (A-K) és 13:15 (L-ZS). QAF15

13

05.22. H

10:15 - Első pótlási lehetőség az első vagy a második zárthelyi dolgozat anyagából. QAF15

Hatványsorok, Taylor-sorok.

   11. gyakorlat

   11. megoldások

05.23. K

Hatványsorok.Taylor-sorok.

Diák

14

05.29. H

Szünet (Pünkösd)

Gyakorlás.

   

  

05.30. K

Vizsgával kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

15 (pótlási)

06.07. Sz

10:00 - Pót-pót zárthelyi (különeljárási díjas). K234

  

Ajánlott irodalom:

Budapest, 2023. február 20.                            
 

Balla-S.né Béla Szilvia (a tárgy előadója)