Matematika A2c tárgykövetelmény

Kód: BMETE90AX17; 

Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2022/23/2; 

Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Lángi Zsolt (C0 kurzus)

Gyakorlatok: CB1, CB2, …... kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án.

Félévközi számonkérések: 1 darab 60 perces 40 pontos zárthelyi dolgozat.

zh. Ideje: 8. hét. Témája: az 1. - 7. hét gyakorlati anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a zh-n elérjen legalább 12 pontot (30%). A zh pótlására (javítására) a szorgalmi időszak végén biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az eredménytelen zh pótlása újból megkísérelhető. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt. A zh-ra kapott pontok összege a félévi pontszám.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll, amelyet legalább 18 pontosra teljesíteni kell. A vizsga anyaga a félév teljes elméleti és gyakorlati anyaga. A 18 pontot el nem érő dolgozat esetén a vizsgajegy elégtelen. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

Azoknál a hallgatóknál, akik korábban szereztek aláírást, a vizsgajegyet a vizsgadolgozatra szerzett pontszám 5/3-szorosát véve számoljuk.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.