Test- és felületmodellezés tárgykövetelmény

Test- és felületmodellezés tárgykövetelmény

BMETE94AX12, 0/0/2/F/2
2023 tavasz, Prok István

Tematika: Koordináta-rendszerek, vetületek, nézetek, rajzelemek és megfogási módjaik. Drótváz modellek készítése. Szerkesztések általános helyzetű síkban. Transzformációk: eltolás, elforgatás, általános mozgás, tükrözés, nyújtás/zsugorítás. Testmodellezés: alaptestek, valamint forgatással és általános eltolással definiált testek. Boole-műveletek használata a modellezésben. Spline-görbék fogalma és típusai. Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele legalább 8 (teljes) alkalmon való részvétel a 10 vezetett feladatmegoldás témájú laborgyakorlat közül. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 10 db értékelt laborgyakorlat (vezetett feladatmegoldások alapján) és 2 db önállóan megtervezett és elkészített modellezési feladat bemutatása.

  1. önálló feladat témaköre: testmodell szerkesztése,
    konkrét téma kiadása a 6. laborgyakorlatot követően,
    megoldás bemutatása a 8. laborgyakorlaton.
  2. önálló feladat témaköre: felületmodell szerkesztése,
    konkrét téma kiadása a 10. laborgyakorlatot követően,
    megoldás bemutatása a 12. laborgyakorlaton.

Az önálló feladatok pótlására a pótlási időszakban lesz lehetőség.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindkét önálló feladatra kapott osztályzat legalább elégséges legyen.

A félévközi jegy kialakítása. A 10 db értékelt laborgyakorlat közül a legjobb 8 eredménye átlagának, valamint a két önálló feladat osztályzatának (összesen tehát három értéknek) a számtani közepe szabályosan kerekítve.

Jegyzetek:
– J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice (Addison–Wesley).
– Juhász Imre: Görbék és felületek modellezése
– Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Polygon jegyzettár)
– Nagyné Szilvási Márta: Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetemi Kiadó)
– Nagyné Szilvási Márta: CAD-iskola (TypoTeX)

Konzultációk: az oktatóval egyeztetve.