Test- és felületmodellezés ütemterv

 

Test- és felületmodellezés
ütemterv

 

 1. Drótvázmodellek szerkesztése. L1A, L1B, L1C
 2. Modellek szerkesztése térben 1 – Egyszerű modellek. L2A, L2B, L2C
 3. Modellek szerkesztése térben 2 – Szabályos testek. L3A
 4. Síklapokkal és forgásfelületekkel határolt testek szerkesztése. L4A, L4B, L4C
 5. Spline-görbék alkalmazása. L5A, L5B, L5C
 6. Összetett testmodellek 1. L6A, L6B.
 7. Összetett testmodellek 2. L7A, L7B.
 8. Az 1. önálló modellezési feladat bemutatása. A feladat a tantárgy Teams csopotjában lesz kiadva két héttel korábban.  A modellben legyen legalább 3 különböző típusú definíció (primitívek, spline-ok, általános forgástestek és hasábok [extrude], stb.), valamint Bool-műveletek alkalmazása is. A modellt otthon kell elkészíteni a dokumentációjával együtt. Az ábrákkal illusztrált dokumentációban szerepelnie kell a kiindulási adatoknak, le kell írni az alaptestek definiálását (paramétereit) és pozicionálását (transzformációk), illetve a testeken végrehajtott műveleteket (unió, metszet, stb). A modellezéshez használt CAD rendszer parancsait nem kell leírni (az L6B laborfeladat leírásához hasonló dokumentáció megfelel). A leírást lehetőleg úgy kell elkészíteni, hogy annak alapján egy tetszőleges CAD rendszerben létrehozható legyen a modell.
 9. Felületmodellek 1. L9A, L9B
 10. Felületmodellek 2. L10A, L10B
 11. Felületmodellek 3. L11A, L11B
 12. A 2. önálló modellezési feladat bemutatása. A feladat a tantárgy Teams csopotjában lesz kiadva két héttel korábban. Felületmodellt kell készíteni, amely legalább 5 alkatrészből épül fel (ezek között test is szerepelhet, de legalább 3 spline-felület legyen). Kerüljön sor transzformációk alkalmazására is. A modellt otthon kell elkészíteni a dokumentációjával együtt. Az ábrákkal illusztrált dokumentációban szerepelnie kell a kiindulási adatoknak, le kell írni az egyes felületelemek és alaptestek definiálását (paramétereit) és pozicionálását (transzformációk), illetve a felületeken és testeken végrehajtott műveleteket (lekerekítés, összemetszés, stb). CAD parancsokat most sem kell írni, hasonlóan az L10B feladat leírásához. A leírást lehetőleg úgy kell elkészíteni, hogy annak alapján egy tetszőleges CAD rendszerben létrehozható legyen a modell.

KeyCreator hallgatói license igénylése. Az órákon használt KeyCreator CAD program hallgatói verziójának letöltéséhez a Kubotek Kosmos honlapjának KeyCreator CADSchools & Students menüpontjában kell elkezdeni a regisztrációt. A megadott email címnek  …@edu.bme.hu  alakúnak kell lenni. Csak egy számítógépen szabad installálni (annak megváltoztatását kerülni kell).