Differenciálgeometria és numerikus módszerei tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AX27;
Követelmény: 2/1/0/F/4;
Félév: 2023/24/1;
Nyelv: magyar;
Előadó és gyakorlatvezető: Dr. Prok István

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

Két darab 45 perces egyenként 35 pontos zárthelyi dolgozat legalább 14 pontos teljesítése

            1. zh: 7. hét (a gyakorlaton).
                        Témája az 1-6 hetek tananyaga.
            2. zh: 13. hét (a gyakorlaton).
                        Témája: a 7-12. hetek tananyaga
             A pótlási hét folyamán mindkét zh pótolható. Pótlás, ill. javítás esetén a pót-zh eredménye számít.

Két darab 15 pontos házi feladat beadása legalább 6 pontos eredménnyel.

            1. hf beadása a 7. heti gyakorlaton.
                        Témája az 1-6 hetek tananyaga.
            2. hf beadása a 13. heti gyakorlaton.
                        Témája: a 7-12. hetek tananyaga
             A két házi feladat nem pótolható

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelményeken túl –, hogy mindkét zh értékelése elérje a minimális 14 pontot legkésőbb a pótlások alkalmával, továbbá, hogy a négy számonkérés végeredményének összpontszáma legalább 40 pont legyen. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján

40 ponttól elégséges,
55 ponttól közepes,
70 ponttól jó,
85 ponttól jeles.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

 

Tankönyv, jegyzet:

– Strommer Gyula: Geometria (Differenciálgeometria), Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. (j.sz: 44518)
– Szőkefalvi-Nagy Gyula, Gehér László, Nagy Péter: Differenciálgeometria, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1979.
– Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Spline elmélet), Polygon, Szeged, 1999.
– Reiman István, Nagyné Szilvási Márta: Geometriai feladatok, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005. (j.sz: 041007)
– Nagyné dr. Szilvási Márta: Differenciálgeometriai gyakorlatok, Typotex, Budapest, 2019.
– Juhász Imre: Görbék és felületek modellezése, TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046, 2011.