Matematika A2c ütemterv

Képzésért felelős kar: VBK
Tárgykód: BMETE90AX17
Kurzuskód: C0
Félév: 2023/2024/1

Ütemterv hetenként:

 1. Elemi mátrixalgebra, vektorterek, bázis fogalma, determináns, rang fogalom.
 2. Mátrixok inverze, mátrixegyenletek. Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, Gauss elimináció, Cramer szabály, megoldhatóság feltételei.
 3. Lineáris transzformációk, bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor.
 4. Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás tételek. Szétválasztható változójú és elsőrendű lineáris differenciálegyenletek.
 5. Új változó bevezetése. Iránymező, izoklinák, n-edrendű lineáris homogén és inhomogén differenciálegyenletek, Wronski-determináns, alaprendszer.
 6. Állandó együtthatós homogén és inhomogén lineáris differenciálegyenletek.
 7. Laplace transzformáció, műveleti szabályok, inverz Laplace transzformáció.
 8. Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, térgörbék. zh
 9. Parciális és iránymenti derivált, gradiens. Két és többváltozós függvények differenciálása.
 10. Többváltozós függvények szélsőértékei, implicit és inverz függvények. Kétváltozós integrálás.
 11. Többváltozós függvények integrálása.
 12. Függvénysorozatok, függvénysorok. Hatványsorok.
 13. Taylor-sorok, binomiális sorfejtés.
 14. Fourier sorok.

Differenciálegyenletekkel kapcsolatos feladatok és megoldásai

Lineáris algebrához, ill. a többváltozós függvényekhez kapcsolódó feladatok és megoldásaik

Többváltozós függvényekhez és függvénysorokhoz kapcsolódó feladatok és megoldásaik

Tankönyvtár

Matematika 1

Matematika 1 gyakorlatok

Matematika 2

Matematika 2 gyakorlatok

Babcsányi-Gyurmánczy-Szabó-Wettl: Matematika feladatgyűjtemény I

Babcsányi-Gyurmánczy-Wettl-Zibolen: Matematika feladatgyűjtemény II

Babcsányi-Csank-Nagy-Szép-Zibolen: Matematika feladatgyűjtemény III

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény