Nemeuklideszi geometria tárgykövetelmény

Kód: BMETE94MM03;
Követelmény: 3/1/0/V/5;
Félév: 2023/24/1;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. G. Horváth Ákos (T0, T1 kurzus).

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

Konzultációk: az előadó fogadóóráin