Új eredmények geometriai leszámlálási feladatokban - Általánosított Plücker-formulák

Időpont: 
2024. 03. 19. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Juhász A. András

Plücker klasszikus formulái többek között meghatározzák, hogy egy sima $d$-edfokú komplex projektív síkgörbe

  • egy generikus ponton átmenő érintőegyeneseinek száma $d(d − 1)$,
  • bitangenseinek száma $\frac12 d(d − 2)(d − 3)(d + 3)$,
  • inflexiós egyeneseinek száma $3d(d − 2)$.

Az előadásban, általánosítva a bitangens és inflexiós egyenesek fogalmát valamint a síkgörbék esetét, $d$-edfokú komplex projektív hiperfelületek olyan érintőegyeneshalmazait vizsgáljuk, ahol az érintési pontokbeli multiplicitásokat egy $\lambda$ partíció határozza meg, például $\lambda = (2, 2)$ a bitangensek esetén. Tetszőleges $\lambda$ esetén ezen „$\lambda$-módon érintő” egyeneshalmazok kohomológiaosztályai a $d$ foktól polinomiálisan függenek. Megmutatjuk, hogy ezen osztályok együtthatóit adó polinomok, az általánosított Plücker-formulák új leszámlálási feladatokat oldanak meg, valamint meghatározzuk az aszimptotikus viselkedésüket leíró főtagjaikat. Fehér Lászlóval közös munka.