Szélsőérték feladatok gömbbe írt poliéderekre konstansgörbületű terekben

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
G. Horváth Ákos (Geometria Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
ghorvath@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
463-1761
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Adott csúcsszám mellett határozzuk meg pld.: a legnagyobb térfogatú, legnagyobb élösszegű, vagy legnagyobb élhossz-szorzattal rendelkező poliédereket. A második két feladat akkor is érdekes, ha a vizsgált függvény a gömbfelszínen levő pontok páronkénti távolságainak összege vagy szorzata. Nehéz problémák, kevés eredmény és a megvizsgálatlan utak sokasága jellemzi a témát.