Matematika A2c ütemterv

Matematika A2c
Vegyészmérnök, Biomérnök
és Környezetmérnök
hallgatóknak a 2018/19/2. félévben

 

 

Előadás

Gyakorlat

Mateking

1

Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás tételek. Szétválasztható változójú és elsőrendű lineáris differenciálgyenletek.

Integrálás ismétlése.
Gyak1.

https://www.mateking.hu/analizis-2/differencialegyenletek

2

Iránymező, izoklinák, n-edrendű lineáris homogen és inhomogén diffegyenletek, Wronski determináns, alaprendszer.

MIII./28: 1-22., 39-61, 72-87.
Gyak2.

https://www.mateking.hu/analizis-2/izoklinak

3

Állandó együtthatós homogén és inhomogén lineáris diffegyenletek.

MIII./28: 137-145, 167-170.
Gyak3.

https://www.mateking.hu/analizis-2/differencialegyenletek

4

Laplace transzformáció, műveleti szabályok, inverz Laplace transzformáció.

MIII./29: 66-80, 86-100.
Gyak4.

https://www.mateking.hu/analizis-2/laplace-transzformacio

5

Elemi mátrixalgebra, vektorterek, bázis fogalma,  determináns, rang fogalom.Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.

MIII./29:136-160.
Gyak5.
Laplace-trafo.

https://www.mateking.hu/analizis-2/matrixok-vektorok-vektorterek

6.

Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, Gauss elimináció, Cramer szabály, megoldhatóság feltételei.

MII./19: 1-31, 36-43.
Gyak6.

https://www.mateking.hu/analizis-2/linearis-egyenletrendszerek-matrixok-inverze

 

Tavaszi szünet

 

 

7

Lineáris tanszformációk, Bázistranszformáció,
sajátérték, sajátvektor.
1. zh. 2019. 03. 25.

MII./19: 80-99;
MII./20: 1-13, 16-31, 60-63.
Gyak7.

https://www.mateking.hu/analizis-2/determinans-sajatertek-sajatvektor-lekepezesek

8

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, térgörbék.

MII./20: 78-100; MII./21: 47-60.
Gyak8.

https://www.mateking.hu/analizis-2/ketvaltozos-hatarertek-es-totalis-differencialhatosag

9

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Két és többváltozós függvények differenciálása.

MII./14: 1-⁠16.
Gyak9.

https://www.mateking.hu/analizis-2/ketvaltozos-fuggvenyek

10

Többváltozós függvények szélsőértékei, implicit és inverz függvények.

MII./14: 47-70, 76-84, 90-100.
Gyak10.

https://www.mateking.hu/analizis-2/ketvaltozos-fuggvenyek

11

Többváltozós függvények integrálása I.
Húsvét (hétfői órák elmaradnak)

MII./15: 52-96
Gyak11

https://www.mateking.hu/analizis-2/kettos-es-harmas-integral

12

Többváltozós függvények integrálása II.      2. zh. 2019. 04. 29.

MII./16
Gyak12

https://www.mateking.hu/analizis-2/kettos-es-harmas-integral

13

Függvénysorozatok, függvénysorok.
Taylor-sorok, sorfejtések,

MII./16, MIII./22, MIII./23: 1-5
Gyak13

https://www.mateking.hu/analizis-2/sorok-hatvanysorok-taylor-sorok

14.

Cauchy-Hadamard tétel, Fourier sorok.

MIII./23: 6-8, MIII./23: 9-12.
Gyak14

https://www.mateking.hu/analizis-2/fourier-sorok

 

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok megadása során Mx./y
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.: Matematika feladatgyűjtemény
c. jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet felsorolt feladatait jelenti.

1. zárthelyi dolgozat
március 25. (az előadáson)
12:15 -- 13:00:  A -- I
13:15 -- 14:00:  J -- Z
a neptunkód kezdőbetűje szerint

minta dolgozat (1. zh)

2. zárthelyi dolgozat
április 29. (az előadáson)
12:15 -- 13:00:  J -- Z
13:15 -- 14:00:  A -- I
a neptunkód kezdőbetűje szerint

minta dolgozat (2. zh)

Gyakorló feladatok

Differenciálegyenletekkel kapcsolatos feladatok és megoldásai

Lineáris algebrához, ill. a többváltozós függvényekhez kapcsolódó feladatok és megoldásaik

Többváltozós függvényekhez és függvénysorokhoz kapcsolódó feladatok és megoldásaik

Tankönyvtár

Matematika 1

Matematika 1 gyakorlatok

Matematika 2

Matematika 2 gyakorlatok

Elméleti kérdések a vizsgán

Minta vizsgadolgozat

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény