Matematika A1a - Analízis (VBK) tárgykövetelmény

Kód: BMETE90AX00;
Követelmény: 4/2/0/V/6;
Félév: 2020/21/1;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Lángi Zsolt (C00 kurzus)
Gyakorlatok: C1, C2, ... kurzusok

Jelenléti követelmények. Nincsenek.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) az 1. héten, pénteken. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).

Évközi zh. (45 perc, 50 pont) Témája: várhatóan az 1-6. hét gyakorlati anyaga

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a 0. zh-n elérje a megszerezhető pontok 40%-át és az évközi zh-n a 30 %-át legkésőbb a pótlások után. Az évközi zh-n kapott pontok összege a félévi pontszám. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

A 0. zh pótlásáról itt tájékozódhat.

Az évközi zh pótlására (javítására) a szorgalmi időszak végén biztosítunk lehetőséget.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi két lehetőség közül választhatnak:

(a) Felveszik valamelyik rendes gyakorlati kurzust, és megírják az összes zh-t. Ha azok mind eredményesek, akkor az évközi zh összpontszámát tekintjük a félévi pontszámnak, és az aláírást új dátummal jegyezzük be. A zh-k újraírásának és a gyakorlati kurzus felvételének szándékát az előadónak kell jelezni legkésőbb az 1. hét végéig.

(b) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (15 pontot) számolunk, és az aláírást a korábbi megszerzés dátumával könyveljük.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces írásbeli dolgozatból és egy szóbeli részből áll, melyen összesen 100 pontot lehet szerezni. A vizsgát legalább 40 pontra teljesíteni kell. A 40 pontot el nem érő vizsga esetén a vizsgajegy elégtelen. A vizsga pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 százalék alatt elégtelen (1),
40 százaléktól elégséges (2),
55 százaléktól közepes (3),
70 százaléktól (4),
85 százaléktól jeles (5).

Ütemterv, Képletgyűjtemény.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.