Matematika A1a - Analízis (VBK) ütemterv

Hét

Előadás anyaga – Követelmények

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció.

Komplex számok 1.

2

Komplex számok 2, az algebra alaptétele.

Számsorozatok 1.

3

Számsorozatok 2.

Számsorozatok 3.

4

Számsorok 1.

Számsorok 2.

5

Függvénytani áttekintés

Függvény határértéke, folytonosság

Elemi függvények, inverz függvény, arkusz-, hiperbolikus és areafüggvények.

6

Derivált fogalma, differenciálási szabályok

Elemi függvények deriváltjai, középértéktételek

7

1. zh

L'Hospital szabály, függvényvizsgálat

8

Implicit és paraméteresen adott függvények  differenciálása, Taylor-polinom.

Integrálszámítás alapfogalmai

9

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

Integrálási technikák

10

Racionális törtfüggvények integrálása.

TDK nap, rektori szünet

11

Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

Az integrálszámítás alkalmazásai

12

Az integrálszámítás alkalmazásai, folytatás

Improprius integrál

13

Vektorok a térben (vektortér, lineáris függetlenség, bázis, koordinátázás)

Vektorok a térben (vektorok szorzása, alkalmazások)

14

A tér analitikus geometriája 1.

A tér analitikus geometriája 2.

 

 

Heti feladatsorok a gyakorlatokhoz

Évközi zh: október 20., 10-12.

 

Gyakorló feladatok:
Halmazelmélet, teljes indukció
Relációk, komplex számok
Polinomok, számhalmazok
Számsorozatok
Numerikus sorok
Függvények határértéke, folytonossága
Differenciálszámítás alapjai
Differenciálszámítás
Szöveges szélsőérték feladatok

Tankönyvtár

Matematika 1

Matematika 1 gyakorlatok

Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)

A tárgy régi honlapja: 2015/16/1, 2014/15/12013/14/1, 2012/13/1, 2011/12/1

Nulladik zh

ZH-kon használható képletgyűjtemény