Matematika A1a - Analízis (VBK) tárgykövetelmény

Kód: BMETE90AX00;
Követelmény: 4/2/0/V/6;
Félév: 2022/23/1;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Lángi Zsolt (C00 kurzus)
Gyakorlatok: CB1, ..., CV1, ... kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) az 1. héten, pénteken. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).

1. zh. (60 perc, 40 pont)  Témája: várhatóan az 1-7. hét gyakorlati anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a 0. zh-n legalább 24 pontot érjen el (40%), továbbá, hogy az 1.zh is legalább 12 pontos (30%-os) legyen legkésőbb a pótlások után. A 0. zh a Bevezető matematika c. tantárgy adott félévi, vagy korábbi teljesítésével is kiváltható.  Az 1.zh-ra kapott pontok adják  a félévi pontszámot.

A 13. ill. 14. héten mindkét zh pótolható. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt, akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében a zh pótlása másodszor is megkísérelhető.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces, 60 pontos írásbeli dolgozatból áll, mely lefedi a félév teljes anyagát. A vizsgán  legalább 18 pontot (30%-ot) el kell érni a sikeres vizsgához. A vizsgadolgozat pontszámát (min. 18 pontot) és a félévi pontszámot (min. 12 pontot) összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5)

Vizsgakurzuson lévő hallgatók az órákra bejárhatnak. A félévközi számonkéréset nem írhatják meg. Náluk a vizsgadolgozat pontszámának ötharmadszorosa alapján állapítjuk meg a végeredményt a fenti ponthatárok szerint. 

Ütemterv, Képletgyűjtemény, Heti feladatsorok a gyakorlatokhoz

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.