Matematika A1a - Analízis (VBK) ütemterv

Hét

Előadás anyaga – Követelmények

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció.

Komplex számok 1.

2

Komplex számok 2, az algebra alaptétele.

Számsorozatok 1.

3

Számsorozatok 2.

Számsorozatok 3.

4

Számsorok 1.

Számsorok 2.

5

Függvénytani áttekintés

Függvény határértéke, folytonosság

Elemi függvények, inverz függvény, arkusz-, hiperbolikus és areafüggvények.

6

Derivált fogalma, differenciálási szabályok

Elemi függvények deriváltjai, középértéktételek

7

L'Hospital szabály, függvényvizsgálat

Implicit és paraméteresen adott függvények  differenciálása, Taylor-polinom.

8

Integrálszámítás alapfogalmai

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

9

Mindenszentek napja, ünnepnap

Integrálási technikák

10

Racionális törtfüggvények integrálása.

Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

11

Az integrálszámítás alkalmazásai

TDK nap, rektori szünet

12

Az integrálszámítás alkalmazásai, folytatás

Improprius integrál

13

Vektorok a térben (vektortér, lineáris függetlenség, bázis, koordinátázás)

Vektorok a térben (vektorok szorzása, alkalmazások)

14

A tér analitikus geometriája 1.

A tér analitikus geometriája 2.

 

 

Heti feladatsorok a gyakorlatokhoz

 

Gyakorló feladatok:
Halmazelmélet, teljes indukció
Relációk, komplex számok
Polinomok, számhalmazok
Számsorozatok
Numerikus sorok
Függvények határértéke, folytonossága
Differenciálszámítás alapjai
Differenciálszámítás
Szöveges szélsőérték feladatok

Tankönyvtár

Matematika 1

Matematika 1 gyakorlatok

Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)

Nulladik zh

ZH-kon használható képletgyűjtemény