Aszimptotikus összefonódás-transzformációkkal kapcsolatos konvexitási sejtések

Időpont: 
2022. 10. 18. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Vrana Péter

A tiszta összefont állapotok aszimptotikus transzformációinak többféle hiba-kritérium mellett megadható olyan karakterizációja, amelyben a lokális mérések alatt monoton és a tenzorszorzat illetve direkt összeg műveletekkel kompatibilis mennyiségek szerepelnek. Emiatt fontos az ilyen tulajdonságú mennyiségek halmazainak minél jobb megértése, ideáls esetben az elemek explicit megadása. A kérdés egy változata ekvivalens a tenzorok aszimptotikus degenerációjának karakterizálásával, amivel kapcsolatban korábban számos részeredmény született, és elvezetett bizonyos tenzorok félgyűrűinek aszimptotikus spektrumára vonatkozó konvexitási sejtések megfogalmazásához. Az előadásban áttekintünk néhány ezzel kapcsolatos eredményt és a sejtés kiterjesztését az erős konverz tartományban szerepet játszó mennyiségekre.