Matematika A1a - Analízis tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: nemzetközi gazdálkodás és pénzügy és számvitel BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX00
Kurzuskód: P0, Pvizsga
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2023/2024/1
Nyelv: magyar
Előadó: Balla-Seethalerné Béla Szilvia  (belus@math.bme.hu)
Gyakorlatvezetők:  Balla-Seethalerné Béla Szilvia, G. Horváth Ákos, Kiss-Koppány Dragomíra, Szekeres András

JELENLÉTI KÖVETELMÉNYEK: Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

FÉLÉVKÖZI SZÁMONKÉRÉSEK: 

  • A 0. zh  ideje: 1. oktatási héten, pénteken részletek a honlapon

  • Az 1. zh ideje: 6. oktatási héten, előadáson.

  • A  2. zh ideje: 12. oktatási héten, előadáson.

Az 1. és a 2. zárthelyi mindegyike 45 perces, mindkét dolgozat egyenként maximum 20 pontos. Az itt elért pontok összegét a vizsgajegybe beleszámítjuk. Az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont kell legyen az aláírás megszerzéséhez (azaz 30%-a a maximálisan szerezhető 40 pontnak).

Az előadások várható tematikáját (tananyagot) a várható heti lebontásban az ütemtervben  találják meg.

PÓTLÁSI ÉS JAVÍTÁSI LEHETŐSÉG:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzárthelyit írhat. Ha a hallgató megírja a pótzárthelyit, akkor annak eredménye lép érvénybe.

Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzhárthelyin már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpótzárhtelyi megírására különeljárási díj megfizetése mellett.

BÓNUSZPONTOK:

A gyakorlatokon történő aktív részvétellel (táblánál vagy külön feladatlapon történő feladatmegoldással) a félév során további 6 plusz bónuszpont szerezhető (nem kötelező), ezzel is növelhető a vizsgára vitt pontszám.

További plusz pontok szerezhetőek a szeptemberi nulladik zh pontszáma alapján (a nulladik zh pótlásakor már nem szerezhető bónuszpont):

24–29 pont 1 bónuszpont
30–34 pont 2 bónuszpont
35–38 pont 3 bónuszpont
39–42 pont 4 bónuszpont
43–46 pont 5 bónuszpont
47–49 pont 6 bónuszpont
50–52 pont 7 bónuszpont
53–55 pont 8 bónuszpont
56–58 pont 9 bónuszpont
59–60 pont 10 bónuszpont.

ALÁÍRÁSSAL RENDELKEZŐ HALLGATÓKNAK:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgy rendes (P0,P1… stb.) kurzusait (azaz nem a “Pvizsga” jelű vizsgakurzust), akkor újraírhatja az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat. Ellenkező esetben félévközi munkáját az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak fogjuk tekinteni. Az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe! Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet. 

A VIZSGAJEGY KIALAKÍTÁSA:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon és a 0. zh-ban szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:

0–39 pont: elégtelen (1)

40–54 pont: elégséges (2)

55–69 pont: közepes (3)

70–84 pont: jó (4)

85–116 pont: jeles (5)

Legalább közepes vizsga eredmény esetén – amennyiben javítani szeretne – a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

KONZULTÁCIÓK:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak. Valamint a vizsgaalkalmak előtt is lesz konzultációs alkalom.

 

Budapest, 2023. szeptember 1. 

Balla-S.né Béla Szilvia (a tárgy előadója)