Matematika A2a - Vektorfüggvények tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: GTK keresztfélév
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: D00
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2019/2020/1
Nyelv: magyar
Előadó: Csima Géza
Gyakorlatvezetők: Csima Géza

Jelenléti követelmények

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de erősen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A jelenlétet minden esetben ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

Két darab 45 perces, egyenként 20 pontos zárthelyi dolgozat:

  • 1. zh 2019. október 15. 14:00-15:00, IB025 (Minta ZH)
  • 2. zh 2019. november 26. 14:00-15:00, IB025 (Minta ZH)
  • 1. pótzh 2019. december 10. 14:00-15:00, IB025
  • 2. pótzh 2019. december 10. 15:00-16:00, IB025

A beadott pótzárthelyi eredménye felülírja az esetleges korábbi eredményt, de a dolgozatot nem kötelező beadni. A pótzárthelyi ugyanazon témakörök anyagából lesz, mint a megfelelő rendes zárthelyi, de azon belül előfordulhatnak eltérő feladattípusok.

A zh-kon és vizsgán is használható képletgyűjtemény

Az itt elért pontokat a vizsgajegybe beszámítjuk.
A gyakorlatokon a félév során további, legfeljebb 6 bónuszpont szerezhető a gyakorlatvezető által elmondott módon (nem kötelező).

Az aláírás megszerzésének feltétele:

  • gyakorlatokon való részvétel (70%) és
  • az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont, azaz 30% (ebbe a bónuszpontok nem számítanak bele)

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett (Neptun-ban jelentkezni kell).

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgyat akkor csak abban az esetben írhatja újra az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat, ha gyakorlati kurzust is felvett. Ellenkező esetben félévközi munkáját az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak fogjuk tekinteni (az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe). Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet.

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak érvényes aláírással rendelkező hallgató vehet részt a vizsgán. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A vizsgán 15 pont értékben az elmélet is számon lesz kérve.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–106 pont: jeles (5)
Legalább közepes vizsga eredmény esetén — amennyiben javítani szeretne — a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

Elméleti kérdések

Mintavizsga

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Idei gyakorlati feladatsorok:

1. gyakorlat (Bónuszpontos feladat: F5 (a) és (c) együtt)

2. gyakorlat (Bónuszpontos feladat: F10)

3. gyakorlat (Bónuszpontos feladat: F8)

4. gyakorlat (Bónuszpontos feladat: F4)

5. gyakorlat (Bónuszpontos feladat: F7)

6. gyakorlat (Bónuszpontos feladat: F7)

7. gyakorlat (Bónuszpontos feladat: F8)

8. gyakorlat 

9. gyakorlat 

10. gyakorlat 

11. gyakorlat 

12. gyakorlat 

Előző félév gyakorlati feladatsorai

Ajánlott irodalom: