Seminar of Department of Geometry

Location:
Budapest University of Technology and Economics,
Institute of Mathematics, Building H, room 306

Usual time:
Tuesdays from 10:30

The seminar is usually held in Hungarian.

Next lecture:

10.10.2023
Hablicsek Márton

Reprezentációvarietások algebrai invariánsai


Abstract:

Legyen G egy lineáris algebrai csoport és M egy sokaság. Az M fundamentális csoportjából a G csoportba menő csoportleképezések halmaza természetes módon rendelkezik egy algebrai varietás struktúrájával, amit az M G-reprezentációvarietásának hívunk. Mivel a reprezentációvarietás definíciója a G csoport reprezentációelméletétől, M topológiájától, és G algebrai struktúrájától is függ, ezért sokféle, különböző módszerek alkalmazhatók a reprezentációvarietások megértéséhez. Az előadásom célja, hogy megmutassam, hogyan kaphatók meg a reprezentációvarietások algebrai invariánsai Topológikus Kvantum-Mezőelmélet segitségével. A konstrukció érdekes tulajdonságait egyszerű példákkal fogom érzékeltetni. A kutatást Jesse Vogel és Ángel González-Prietóval együtt végeztük. 

Earlier lectures

Date Lecturer Title
28.03.2023 Pintér Gergő

A Milnor-fibrum szignatúrája speciális nem-izolált szingularitásokra

21.03.2023 Szabó Szilárd

Riemann-felületek feletti harmonikus metrikák aszimptotikus viselkedése (közös munka T. Mochizukival)

29.11.2022 Pintér Gergő

Milyen térben él két kvantumbit?

22.11.2022 Bezdek Károly

Ball polyhedra - old and new

15.11.2022 Molnár Emil

Nem-euklideszi Kristálygeometria Bolyai János Tiszteletére Születésének 220. Évfordulójára és Olomouci (a régi Olmütz, Csehország) Tartózkodásának 190. Évfordulójára

08.11.2022 Szabó Szilárd

Felületek kvantum-konnexiójának spektruma (közös munkánk Gyenge Ádámmal)

25.10.2022 Bugár Dávid

Rényi összefonódási entrópiák között interpoláló mennyiségek konstrukciója

18.10.2022 Vrana Péter

Aszimptotikus összefonódás-transzformációkkal kapcsolatos konvexitási sejtések

20.09.2022 Szabó Szilárd

Nemkompakt tipusú szimmetrikus terek végtelenbeli peremének Tits-féle geometriája, 2. rész

13.09.2022 Szabó Szilárd

Nemkompakt tipusú szimmetrikus terek végtelenbeli peremének Tits-féle geometriája

24.05.2022 Bezdek Károly

From the separable Tammes problem to totally separable coverings in spherical space

26.04.2022 Arnasli Yahya

Interesting locally optimal ball and horoball arrangements in n-dimensional hyperbolic spaces

23.11.2021 Szirmai Jenő

Ceva és Menelaus tételéről S2xR,H2xR és Nil geometriákban.

09.11.2021 Kalmár Boldizsár

CONCORDANCE OF DECOMPOSITIONS GIVEN BY DEFINING SEQUENCES

02.11.2021 Vrana Péter

Reprezentációk tenzorhatványainak dekompozíciója és Rényi összefonódási monotonok

26.10.2021 Pintér Gergő

Kvantumrendszerek egzotikus degenerációs pontjai - avagy R^3->R^3 leképezések nullhelyének vizsgálata

19.10.2021 Bushra Basit

Monohedral tilings of a Regular Polygon

12.10.2021 Molnár Emil

A Gieseking-féle hiperbolikus ideális szimplex sokaság deformációi C∞ ábrákkal a H3 hiperbolikus térben

28.09.2021 Kalmár Boldizsár

Fold maps on low dimensional manifolds

21.09.2021 Etesi Gábor

Kompakt Riemann-⁠sokaság entrópiájának renormálása

14.09.2021 Szabó Szilárd

Hitchin-rendszer aszimptotikus analízise Garnier esetben

27.04.2021 Bezdek Károly

A new look at the contact graphs of (separable) unit sphere packings

10.11.2020 Pintér Gergő

Új világok és spinek

03.11.2020 Kurusa Árpád

Hilbert geometriák meghatározó pontjai

20.10.2020 Szabó Szilárd

Irreguláris Higgs nyaláb modulusterek Painlevé esetei

15.09.2020 Molnár Emil

Ideális szimplex sokaságok térfogata és deformációik grafikus analízissel

08.09.2020 Kalmár Boldizsár

Hajtás kobordizmusok és egy Poincaré-Hopf tétel a szignatúráról

17.03.2020 Molnár Emil

A Gieseking-féle hiperbolikus sokaság "deformációi" ELHALASZTVA!

10.03.2020 Nagy János

Multiplicity of generic normal surface singularities

03.03.2020 Etesi Gábor

A négydimenziós Yang--Mills-elmélet partició-függvényének kiszámolása a lapos konnexió egy környezetében II

25.02.2020 Etesi Gábor

A négydimenziós Yang--Mills-elmélet partició-függvényének kiszámolása a lapos konnexió egy környezetében I

18.02.2020 Szirmai Jenő

Hiperszférakitöltések és fedések a hiperbolikus terekben

11.02.2020 Szabó Szilárd

Geometriai P=W sejtés a Painlevé esetekben

09.01.2020 Bezdek Károly

Volumetric bounds for intersections of congruent balls

10.12.2019 Naszódi Márton

Colorful Helly-type Theorems for Ellipsoids

03.12.2019 Molnár Emil

Matematikai játékok és egy 51-éves Pólya György-történet

22.10.2019 Lángi Zsolt

Körlemez felbontása egybevágó részekre

15.10.2019 Lángi Zsolt

Szférikus és kombinatorikus megvilágítási probléma

01.10.2019 Pál Ambrus (Imperial College)

A fibrálás módszer valós függvénytestek fölött

24.09.2019 Kalmár Boldizsár

R3-ba immertált S2

17.09.2019 Szabó Szilárd

Abelinanizálás és Hodge modulusterek végtelen távoli tartományának topológiája

21.05.2019 Bezdek Károly

On uniform contractions of balls in Minkowski spaces

14.05.2019 Vrana Péter

Momentum-⁠leképezés becslése, nagy eltérések

07.05.2019 Etesi Gábor

Az idei Abel-díjas, Karen Keskulla Uhlenbeck Yang--Mills-elméleti munkássága

16.04.2019 Szabó Szilárd

Logaritmikus konnexiók, operek és Hilbert-sémák 2.

09.04.2019 Szirmai Jenő

A "háromszögek" belső szögösszegei és bisector felületek Thurston geometriákban

02.04.2019 Szabó Szilárd

Logaritmikus konnexiók, operek és Hilbert sémák

26.03.2019 Lángi Zsolt

On the convexification effect of vector addition

12.03.2019 Juhász Máté (Corvinus)

Algebrai geometria és a végtelen távoli test

05.03.2019 Kurusa Árpád

Projektív-metrikus Röntgen-transzformációk azonosítása

19.02.2019 Etesi Gábor

A vákuum Einstein-egyenlet megoldhatósága nem kompakt 4-sokaságokon

05.02.2019 Pintér Gergő

L-mélet -- hurkolódás öt dimenzióban

18.12.2018 Pál Ambrus

Számtani Yau-⁠Zaslow formula

04.12.2018 Lángi Zsolt

Konvex poliéderek egyensúlyi pontjai

27.11.2018 Ivanics Péter

Hitchin-⁠fibrálások egy szinguláris fibrummal

20.11.2018 Szőke Róbert

Kompakt Riemann szimmetrikus terek kvantálása

13.11.2018 Etesi Gábor

Másodlagos Noether-⁠áramok és de Rham kohomológia

06.11.2018 Molnár Emil

Abszolút kör- (gömb-) geometria, tükrözésekkel (a 9 síkbeli Cayley-Klein geometriáról és a projektív metrikákról)

16.10.2018 Molnár Emil

A síkbeli kristálycsoportok alaptartományainak algoritmikus osztályozása (Poincaré - Delone (Delaunay) probléma)

09.10.2018

Oktatásunkról

02.10.2018 Szirmai Jenő

Hiperszférakitöltések a hiperbolikus térben

25.09.2018 Halmschlager Andrea

Oktatásunk II

11.09.2018 Szabó szilárd

Hitchin-fibrálások két $I_0^*$ tipusú szinguláris fibrummal.

15.05.2018 Bezdek Károly (University of Calgary and University of Pannonia)

On totally separable translative packings

08.05.2018 Fodor Ferenc

Az Lp duális Minkowski probléma

24.04.2018 Pintér Gergő

Bizonyos komplex szingularitásokról címmel.

17.04.2018 Lángi Zsolt

Köbe-poliéderek "centrálása” 2

10.04.2018 Csima Géza

Cikloisok izoptikus görbéi

27.03.2018 Lángi Zsolt

Köbe-poliéderek "centrálása”

13.03.2018 Lángi Zsolt

Az izoperimetrikus arány monoton csökken az Eikonal kopási modellben

27.02.2018 Szabó Szilárd

Néhány harmadfokú felület geometriája

20.02.2018 Naszódi Márton

A Kneser--Poulsen-sejtés speciális kontrakciókra (The Kneser--Poulsen conjecture for special contractions)

13.02.2018 Gévay Gábor

Felsőbb elemi geometria – Tételek és problémák

06.02.2018 Molnár Emil

Poliéder-sokaságok és nem-euklideszi krisztallográfia

28.11.2017 Kurusa Árpád

Kvadratikus projektív metrikák (Quadratic projective metrics)

21.11.2017 Gévay Gábor

Geometriai konfigurációk

14.11.2017 Ivanics Péter

Számolások irreguláris Higgs nyalábok modulusterén

07.11.2017 Vrana Péter

Tenzorok aszimptotikus degenerációja, univerzális spektrális pontok

31.10.2017 Lángi Zsolt

Totálisan szeparálható síkbeli elhelyezésekre vonatkozó becslések

24.10.2017 Szabó Szilárd

Harmonikus spinorok aszimptotikus viselkedése

17.10.2017 Szabó Szilárd

Harmonikus metrikák és aszimptotikus viselkedésük

10.10.2017 Etesi Gábor

Sima 4-sokaságok Neumann-algebrája

03.10.2017 Szirmai Jenő

Transzlációs biszektor felületek, Dirichlet-Voronoi cellák és gömbfedések Sol és Nil geometriában

26.09.2017 G.Horváth Ákos

Szerkeszthető-e Chasles szerkesztése?

19.09.2017 Kovács István

P-görbék

09.05.2017 Bezdek Károly (University of Calgary and University of Pannonia)

On contact graphs of totally separable bodies

02.05.2017 Pintér Gergő

A Milnor-fibrum pereme speciális nem-izolált felületszingularitásokra

25.04.2017 Szabó Szilárd

A rövid-távú emlékezet néhány matematikai modellje.

18.04.2017 Béla Szilvia-Nagyné Szilvási Márta

B-spline felület paraméterezésének hatása a Gauss-görbületre

11.04.2017 Molnár Emil-Szirmai Jenő

Hiperbolikus pókháló-sokaságok

04.04.2017 Juhász Máté Lehel

Nem-euklideszi geometriák modellezése nem-valós testek felett

21.03.2017 Molnár Emil

Maximális homogén 3-dimenziós geometriák

14.03.2017 Hujter Mihály, Lángi Zsolt, G.Horváth Ákos

Bezdek András 60 éves

07.03.2017 Kalmár Boldizsár

Sokaságok és leképezéseik II

28.02.2017 Kalmár Boldizsár

Sokaságok és leképezéseik

21.02.2017 Lángi Zsolt

Affin-szabályos sokszögek karakterizációja

14.02.2017 Juhász Máté Lehel

Quot sémák és modulusterek (Lokalizáció a Quot sémán)

06.12.2016 Horváth Márton

A Kneser--Poulsen-sejtéshez kapcsolódó problémák

29.11.2016 Fodor Ferenc

A Dvoretzky-Rogers lemma egy mértékelméleti változata

22.11.2016 Lakos Gyula

A Magnus-kifejtésről

15.11.2016 Ambrus Gergely

A véletlen határalakzatok filozófiája

25.10.2016 G.Horváth Ákos

Ruletták a Minkowski síkon

18.10.2016 Molnár Emil

Kristálycsoportok alaptartományairól

11.10.2016 Hujter Mihály

Dürer perspektívájától a zoomolások torzitásáig

04.10.2016 Szirmai Jenő és Molnár Emil

Rekord sűrűségű gömb-kitöltések és -fedések a hiperbolikus térben és A Simson-Wallace -féle mértani hely d-dimenziós projektív-metrikus térben

27.09.2016 Szabó Szilárd

Stabilitás-⁠vizsgálat szinguláris spektrál-⁠görbéken 2.

20.09.2016 Szabó Szilárd

Stabilitás-⁠vizsgálat szinguláris spektrál-⁠görbéken

13.09.2016 Ivanics Péter

Irreguláris Higgs nyalábok modulustereinek geometriája 3.

02.06.2016 Bezdek Károly

On minimizing the volume of self-polar convex bodies in spherical d-space

17.05.2016 Etesi Gábor

Az oktoniok belső automorfizmusai és a Pi_6(G_2)~Z_3 homotópia-csoport

10.05.2016 Prof. Montserrat Alsina (UPC)

Hyperbolic geometry meets Coding theory: constellations and codes associated to Fuchsian groups

03.05.2016 Gévay Gábor (SZTE)

Szabályos térképek polihedrális realizációja

26.04.2016 Böröczky Károly

A Minkowski probléma néhány változata

19.04.2016 Kozma József (SZTE)

Projektív metrikák euklidészi tulajdonságokkal

12.04.2016 Ivanics Péter, Szabó Szilárd

Irreguláris Higgs nyalábok modulustereinek geometriája 2.

05.04.2016 Szabó Szilárd

Irreguláris Higgs nyalábok modulustereinek geometriája 1.

29.03.2016 Csima Géza és Szirmai Jenő

Az SL(2,R) tér transzlációs és geodetikus háromszögeiről

22.03.2016 Vera Ferdianova

Characterizations of some special curves in four-dimensional space

08.03.2016 Böröczky Károly

A Minkowski probléma néhány változata

01.03.2016 Révész Szilárd

Néhány, analízis kutatásban felmerült geometriai kérdésről

16.02.2016 G. Horváth Ákos

A hiperbolikus szabályos szimplex térfogatnövekedése

08.12.2015 Szabó Szilárd

Irreguláris Higgs-nyalábok görbéken és vonalkázott felületek geometriája

01.12.2015 Kaszanyitzky András és Hujter Mihály

Dominókitöltések és önmagukat nem metsző, de egy alaptéglalapot sűrűn bejáró vonalak

24.11.2015 Renate Quehenberger

Quantum Cinema - a new digital visual access to higher mathematics