Matematika A2a - Vektorfüggvények tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: D00
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2020/21/1
Nyelv: magyar
Módja: távolléti
Előadó: Csima Géza
Gyakorlatvezetők: Bojtor András, Csima Géza, Halmschlager Andrea, Márffy Albin

Jelenléti követelmények:

NINCS

Félévközi számonkérések:

Két darab 45 perces, egyenként 20 pontos zárthelyi dolgozat:

 • 1. zh (7.hét) 2020. október 21. (szerda) 14:15-15:00 FELADATSOR
 • 2. zh (13.hét) 2020. december 2. (szerda) 14:15-15:00, FELADATSOR
 • 1. pótzh (14.hét) 2020. december 9. (szerda) 10:15-11:00 FELADATSOR
 • 2. pótzh (14.hét) 2020. december 9. (szerda) 14:15-15:00 FELADATSOR
 • 1 vizsga (póthét) 2020.december 15. (kedd) 9:05-10:35 FELADATSOR
 • 2 vizsga 2020.december 23. (szerda) 9:05-10:35 FELADATSOR
 • 3 vizsga 2021.január 6. (szerda) 9:15-10:45 FELADATSOR
 • 4 vizsga 2021.január 12. (kedd) 9:15-10:45 FELADATSOR
 • 5 vizsga 2021.január 18. (hétfő) 9:15-10:45 FELADATSOR
 • 6 vizsga 2021.január 20. (szerda) 9:05-10:35 FELADATSOR
 • 7 vizsga 2021.január 25. (hétfő) 9:15-10:45 FELADATSOR

A zh-kon és vizsgán is használható képletgyűjtemény

Az itt elért pontokat a vizsgajegybe beszámítjuk.

Az aláírás megszerzésének feltétele:

 • az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont, azaz 30%

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett (Neptun-ban jelentkezni kell).

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgyat akkor csak abban az esetben írhatja újra az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat, ha gyakorlati kurzust is felvett. Ellenkező esetben félévközi munkáját az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak fogjuk tekinteni (az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe). Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet. 
Aki nem vette fel a tárgyat, csak a vizsgakurzust, annak a vizsgapontszám 5/3 szorosát vesszük és jegyet az alább látható táblázat alapján számoljuk.

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak érvényes aláírással rendelkező hallgató vehet részt a vizsgán. A vizsga egy 90 perces írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A vizsgán 15 pont értékben az elmélet is számon lesz kérve.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–100 pont: jeles (5)

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Előadás diasorok:

Gyakorlati feladatsorok:

Extra gyakorló feladatok(zip):

Ajánlott irodalom:​